REKLAMOS PROJEKTŲ DERINIMAS

Parengiame reklamos projektus naujai gaminamoms ar jau įrengtoms reklamoms, lauko kavinėms ir deriname miestų savivaldybėse. Deriname projektus visose Lietuvos savivaldybėse.

.

NAUDINGOS NUORODOS:

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin. 2000, Nr. 64-1937; 2013 Nr. 57-2854).

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 15-344)

Išorinės reklamos įrengimo tipinės taisyklėms, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 4-293

Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138.